fredag den 19. juli 2019

Deling af materialer - må man dele andres materialer?

Må man dele andres materialer?


Da STIL tilbage i april annoncerede, at de lukker skolekom pr. 31. december 2019 tænkte jeg 2 ting.
1. ØV! (Jeg er glad for skolekom, det er ikke nogen hemmelighed.) 
2. Hvad med alle materialerne?
Ret hurtigt stod det klart, at det med de mange filer kan der ikke gøres noget ved. Det vidste jeg egentlig godt, men jeg tjekkede nu med folkene bag skolekom for at være helt sikker. Man må hjertens gerne gå på skolekom og downloade alle tingene til EGET forbrug. Men man må ikke gengive filerne andetsteds, da det er forfatterne bag de mange materialer, som har rettighederne til dem. Det betyder, at vil du uploade dem et sted, f.eks. på facebook eller din egen hjemmeside, så skal du have fat i den enkelte forfatter til materialet for at spørge om du må. 


Indskudt bemærkning: Det bliver et langt indlæg, så er du advaret! ;-) Jeg forsøgte, men jeg tror det er umuligt at gøre det kort, når man gerne vil skrive om ophavsret. Så her får du de vise sten, som jeg også slutter indlægget af med:
Link til materiale/hjemmesider, som du gerne vil henvise andre til - upload ikke andres filer til sociale medier, google sites, og lignende.
Og vil du gerne vide hvorfor, ja så læs meget gerne med i nedenstående. Det er værd at bemærke, at mit primære udgangspunkt for dette skriv er vi semi-professionelle udgivere af materialer - dvs. de blogs/hjemmesider, hvor lærere deler deres materialer (dog er det vigtigt at pointerer, at ophavsretten jeg beskriver nedenfor bestemt også handler om de professionelle udgivere!). Hvis du som helt almindelig lærer har uploadet en fil eller ti på facebook, som du tænker andre kan have glæde af, ja så kan det være, at det er helt ok med dig, at denne deles videre på f.eks. facebook. I så fald kan det være en ide at notere på materialet, at det må deles videre (det kan f.eks. gøres med CC; find links omkring dette i slutningen af indlægget).


Med jævne mellemrum dukker der spørgsmål op på især facebook om de mange materialer på skolekom og om de ikke kan uploades et sted. Og der er efterhånden rigtig mange lærere som selv producerer og udgiver undervisningsmateriale. Så derfor har jeg det sidste lange stykke tid gået og tænkt over, om jeg mon skulle lave et indlæg omkring det med at dele materialer ift. ophavsretten. Mange der ser mig i facebookgrupperne ved, at jeg ofte har kommentarer omkring dette område og holder skarpt øje med, hvad der f.eks. deles i “For os der underviser i indskolingen” (selvom det til tider er et svært og yderst komplekst område). Og mange spørger mig ofte om, hvorfor jeg dog blander mig i det? Det sidste vil jeg godt svare på - jeg blander mig fordi det er ulovligt at dele materialer, som man ikke har fået tilladelse til at dele. Langt de fleste gange gør folk det ikke af ond vilje, ofte er det fordi man ikke kender reglerne eller ikke tænker over, at det man gør er ulovligt. Og det kan jeg godt forstå, for diverse artikler mv. om ophavsret er ikke så let og ligetil at læse og forstå (og jeg lærer nyt hver eneste dag og synes også at det er svært område helt at få styr på). Men vi har et ansvar for at sikre os, at vi kun deler materialer, som vi selv har rettighederne til (og at vi dernæst sørger for at kreditere korrekt og ikke får det til at se ud som om, at man selv står bag et givent materiale). Facebook har selv stor fokus på de immaterielle rettigheder, så hvis forlagene f.eks. opdagede en gruppe, hvor materialer bliver delt i stor stil, vil der være god grund til at anmelde gruppen og den kan potentielt blive lukket ned. Og det vil vi jo gerne undgå. ;-)


Hvis du selv har lavet et materiale, må du hjertens gerne uploade det på facebook/skolekom/osv. (men husk at tjekke diverse billeder mv., om du har tilladelse til at måtte bruge disse), så andre kan få glæde af det. Hvis du tænker, at andre gerne må dele dette materiale videre, kan det være en god ide at notere et sted på materiale, at det er CC - kig på creativecommons.org og få hjælp til, hvilken CC der passer til dit materiale. 
Men hvad nu, hvis du har fundet materiale på en hjemmeside eller lignende og for dig selv tænker, at det var da en fil mange andre kunne bruge? Må du så dele den? Det mest nærliggende svar er nej - er det ikke din fil, må du ikke dele den. Der kan dog være tilfælde, hvor du gerne må. Er det f.eks. en fil som er lagt ud, hvor der på filen står ‘fri kopiering’, ja så kan det være ok at dele den. Dog skal du altid kreditere, hvor du har fundet filen henne (tjek §3 i loven om ophavsret).


Men hvad så med de ting som jeg og de mange andre lærere som selv laver undervisningsmaterialer og udgiver på hjemmeside/blogs - os der er semi-professionelle? Må man dele disse filer. Nej! Du må ikke downloade et materiale fra en sådan side og uploade til f.eks. facebook eller eget forum. Men, du må gerne linke til siden (evt. med et screendump) og fortælle om et spændende materiale, som du har fundet og som andre måske kan have glæde af (link til en mappe man har lavet f.eks. på Google drev og samlet en række materialer i er altså også no-go!). 
Hvorfor må man ikke blot dele pdf-filen selv? Fordi den der har udarbejdet materialet har ophavsretten til det - punktum! Dvs. vil du dele et sådan materiale andetsteds, skal du have tilladelse fra forfatteren.


Rigtig mange lærerhjemmesider må anvendes efter aftale med Copydan Tekst & Node (som skoler/institutioner har aftale med og som betyder, at man på skolen må kopiere materialet). Kigger du på min side, mattip.dk, hanneduebak.dk, legoglektie.dk, printland.dk mv., vil du se, at de alle et eller andet sted skriver noget i retning af:
Brug af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern brug er tilladt efter aftale med Copydan tekst og node.
Brugen skal ske inden for aftalens begrænsninger.
Det betyder altså, at disse steder alle er oprettet som udgivere eller forfattere hos Copydan, og dermed bliver støttet af dem, når indberetningskoler indberetter brugen af deres materialer. Og hvis du uploader et materiale andetsteds, så ved brugeren af dette sted jo ikke, at forfatteren bag materialet har aftale med Copydan. Sagt på en lidt anden måde - vi er semi-professionelle udgivere, og har derfor ophavsretten til vores materiale, og derfor skal der spørges om tilladelse før det evt. uploades andre steder.


tekstognode.dk kan man læse en FAQ med spørgsmål og svar ift. rettighedshavere. Her kan man bl.a. læse følgende spørgsmål og svar:
Sp.: Mine tekster/noder er blevet brugt på en hjemmeside, uden at jeg er blevet spurgt. Hvad gør jeg?
Svar: Som udgangspunkt har du altid ophavsretten til dine tekster og noder og dermed ret til at bestemme, om dit materiale må offentliggøres på en hjemmeside. Du kan derfor rette henvendelse til den, der står bag hjemmesiden og forlange, at dit materiale bliver fjernet. Du har også mulighed for at kræve erstatning for den krænkelse, der har fundet sted. Copydan Tekst & Node kan desværre ikke assistere ved sådanne tilfælde.


Ovenstående fortæller meget tydeligt, at det ikke er i orden at uploade andres materiale andre steder! Hvis man deler materialer via facebook eller andre fora overholder man ikke Ophavsrettens §2 - denne angiver nemlig hvilke rettigheder man som ophavsretshaver har. 
Dansklærerforeningen har lavet en rigtig fin guide om Ophavsret, som jeg kun kan anbefale at man læser - du kan finde den HER.
På side 7 i denne guide, skriver de således:
Paragraf 2 sikrer ophavsretsmanden følgende rettigheder:
- At fremstille eksemplarer af værket. Også kaldet Eksemplarfremstillingsretten
- At sprede eksemplarer til offentligheden. Også kaldet Spredningsretten
- At vise eksemplarer af værket offentligt. Også kaldet Visningsretten
- At fremføre værket offentligt. Også kaldet Fremførelsesretten


Jeg har set eksempler på, at nogle har tolket §2 således, at denne betyder, at man har ret til at gengive et værk, som en anden har lavet. De har f.eks. læst nedenstående linje fra ejura.dk, og mener dermed at de er i deres gode ret til at dele en pdf-fil i en gruppe på facebook.
Ophavsretsbeskyttelse/copyright-beskyttelse gælder ikke i forhold til videresalg, udlåning, og vise til almenheden, hvis en erhverver lovligt har skaffet det beskyttede værk
Men tænk lige over det - hvis ovenstående tolkes på denne måde, betyder det jo, at når man lovligt har erhvervet et værk, så kan man blot dele det ukritisk (tænk ebøger, kopimaterialer, bøger, mv.). Og sådan spiller klaveret (heldigvis) ikke. Hvis du nu ikke selv, har interesse i at gå ind på linket længere oppe, som linker til retsinformationen, så se lige §2 her: 
§ 2. Ophavsretten medfører, med de i denne lov angivne indskrænkninger, eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik.
Stk. 2. Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket overføres på indretninger, som kan gengive det.
Stk. 3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden, når
1) eksemplarer af værket udbydes til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde spredes til almenheden,
2) eksemplarer af værket vises offentligt, eller
3) værket fremføres offentligt.


Så bliver det ret tydeligt, at det er indehaveren af ophavsretten, som har rettigheden til at gøre værket tilgængelig for offentligheden - det er IKKE alle andre, som lovligt må uploade og dele ens materiale.
Kan desuden virkelige anbefale at læse “Ophavsret for begyndere” af Morten Rosenmeier.


Det blev et meget langt indlæg, men det er for pokker også et svært område at forsøge at gøre letforståelig. Jeg ved ikke om det er lykkedes… Men det håber jeg! Om ikke andet håber jeg, at det har skabt en forståelse for hvorfor man ikke blot kan tage alle materialerne på skolekom og uploade et andet sted, samt hvorfor vi lærere der er semi-professionelle udgivere af materialer er på stikkerne, når vi ser vores filer uploadet andre steder. 


Hvis nu nu blot er sprunget til at læse det sidste ord i dette indlæg, fordi alt det andet bliver for tungt og uoverskueligt ;-) - så lad dette blive sætningen du tager med dig:
Link til materiale/hjemmesider, som du gerne vil henvise andre til - upload ikke andres filer til sociale medier, google sites, og lignende.


Hvis du som helt almindelig lærer godt kunne tænke dig, at det materiale du i ny og næ deler på facebook også kan deles af andre, ja så se nærmere på creativecommons.org og opendenmark.dk - sidstnævnte hjælper meget gerne med spørgsmål! 

onsdag den 17. juli 2019

Interaktive opgaver

Det er lidt pudsigt... Jeg har gennem et stykke tid gået og tænkt på, hvordan jeg mon kunne forny mig og få ideer til andre opgaver. Jeg har også længe tænkt, at jeg godt kunne tænke mig at lave interaktive opgaver, men ikke helt vidst, hvordan jeg skulle få taget hul på det. Men så blev der sommerferie og vupti - der kom ny energi til hjernen, interessante blogs blev læst, og det sprudler med ideer!! Det er fedt og jeg ELSKER det! For mig er det ren afslapning at sidde foran computeren og nørde med sådan noget - jeg ryger ind i en helt anden verden (og vil langt hellere lave dette end at gøre rent!! 😆) Men bare rolig, jeg holder altså også ferie - og lige om lidt er jeg uden computer en uges tid, så bliver der i hvert fald slet ikke lavet noget. 😉

Men altså, nu har jeg startet på en helt ny type opgaver - nemlig interaktive opgaver. Nogle af dem kan laves online, dvs. de kræver ikke google konto/powerpoint, men de fleste bliver i udgaver, som eleverne selv skal lave på eget device. Opgaverne kan laves i google slides på chromebook/pc/mac, hvis blot man er logget ind med en google konto i chromebrowseren - men jeg har også lagt link til en powerpointfil som kan downloades og bruges i powerpoint, hvis man udelukkende gør i Windows. De kan også laves på ipad, men kræver at man har app'en Slides installeret. 

Jeg har indtil videre lavet 6 vidt forskellige opgaver - dem jeg er mest vild med lige pt. er "Find 115 ord", "Find de gemte ord" og "Tastaturtræning". Jeg håber, at der er en masse som har mod på at afprøve dem det kommende skoleår - jeg har i hvert fald nogle kollegaer jeg skal forbi, hvor jeg skal have sat deres klasser igang. 
Du finder det hele på den nye fane "Interaktive opgaver". Øverst på denne har jeg lagt et link til en oversigt, hvor du hurtigt får et overblik over de opgaver, jeg har lavet - oversigten bliver selvfølgelig udbygget efterhånden som jeg får lavet nye opgaver. Så lav et bogmærke, eller tilføj den til dit drev, så du hurtigt kan finde den igen. Du kan se oversigten lige HER.

Nedenfor kan du se en video, hvor jeg gennemgår det nyeste materiale - Tastaturtræning. Det skal jeg i hvert fald have afprøvet på vores kommende 2. årgang.

Fortsat god ferie!
mandag den 24. juni 2019

Gør klar til et nyt skoleår

Lige om lidt sender vi eleverne på en velfortjent sommerferie, og kort tid derefter kan lærere og pædagoger også holde velfortjent fri! Det er meget forskelligt, om man skal arbejde i uge 27 og/eller 32, så jeg tænkte, at jeg ville lave et indlæg nu - måske kan du bruge det nu, måske gemmer du det til uge 32.

Jeg har gennem de sidste 3-4 år delt en hel del materialer, som kan bruges til ophæng i klassen i forbindelse med nyt skoleår. Det hele kan findes på Lidt af hvert, men der er efterhånden så mange ting på den fane, at nogen måske har svært ved at finde lige de ting som vedrører ophæng i klassen. Så derfor dette indlæg. :-)

Alfabetet:
Jeg har lavet flere forskellige plakater til ophæng med alfabetet. Især dem jeg lavede sidste år synes jeg er ret fine (de hedder Nye alfabetkort) - de findes både med eller uden skrivehus. Du kan finde alle dem jeg har lavet lige HER, så kan du selv vælge. (25/6 - plakaterne med alfabetet i skrivehuse er nu opdateret, så Å er lavet korrekt ;-) - det var lige en svipser!)Jeg har også et skriveunderlag med alfabetet, som enten kan printes til hver elev eller forstørre til A3 og hænge i klasse. Det kan du se lige HER. Billederne på dette ark matcher de nye alfabetkort. Findes både med eller uden skrivehus.Piktogrammer:
I indskolingen laver vi dagens program, så eleverne altid ved, hvilken time de er i gang med. Der findes jo et hav af timer og forskellige timer rundt om på skolerne, så har efterhånden fået lavet en hel del piktogrammer (vær opmærksom på at de fleste af dem findes med både sort og hvid baggrund). Du kan finde alle piktogrammerne HER. Mangler du nogen, så skriv gerne til mig. :-) Jeg har også lavet piktogrammer til kalender og vejr, samt skilte med overskrifter (f.eks. ugens hjælper, dagens program) som matcher piktogrammerne ovenfor. Disse kan findes HER.Navneskilte:
For et par år siden fik jeg lavet nogle navneskilte, der kan foldes til en trekant. Her kan elevens navn skrives, og så er der en side i relation til dansk og en side i relation til matematik. Der er lidt forskellige udgaver, og der er også til de mindste i indskolingen og de lidt større. Kig HER for at se, om det er noget du kan bruge.Skriveunderlag:
Jeg har også lavet et par bud på skriveunderlag, som kan kopieres til hver elev - måske andre kan bruge det. De kan ses HER.Hvis du arbejder på en skole, som indrapporterer til Copydan, så husk at indrapportere brugen af mine materialer, hvis du bruger dem i din klasse. Det giver ikke det store ekstra arbejde for dig, men det betyder alverden for mig. ❤️

torsdag den 20. juni 2019

Bogstav- og skrivebog

I går talte jeg sammen med min kollega, som skal starte 1. klasse kommende skoleår for første gang. Vi talte bl.a. om den struktur, som jeg brugte, da jeg startede 1. klasse op (og som du kan læse mere om lige her, hvis du ikke har læst det allerede). I den forbindelse nævnte jeg, at jeg bl.a. brugte mine "Vi lærer ord" ark i starten efter sommerferien og senere arbejdede med en skrivebog, hvor vi havde fokus på bogstavernes form. Og det fik mig til at tænke - mon ikke man kunne kombinere en repetition af bogstaverne med en kombineret 'bogstav- og skrivebog'? Jeg har tidligere lavet en bogstavbog, som kan findes på 0. klasse, så denne tog jeg udgangspunkt i. Jeg har mere eller mindre bibeholdt denne side i bogen (med få ændringer i nogle af billederne) og har så lavet en side 2, hvor eleverne igen skal skrive bogstavet, skal lave ord ud af et længere ord, samt finde lyden i 3 billeder. Dermed tænker jeg, at man vil kunne få en god snak om/repetition af bogstaverne og samtidig have fokus på, hvordan bogstavet skal skrives. Det vil derfor være oplagt at bruge materialet i starten af 1. klasse, men kan i princippet også laves senere i 1. klasse eller evt. i børnehaveklassen. Det er selvfølgelig også oplagt at arbejde med filen i specialklasser. Vær opmærksom på et bogstavs forskellige lyde - det er ikke dem alle, som er repræsenteret på arkene, så det giver god anledning til en samtale om disse også.
Jeg har valgt at bruge rækkefølgen af bogstaver fra "Hop om bord", da vi anvender dette materiale på vores skole. Men der er ikke sidetal på siderne, så de kan i princippet sættes i lige præcis den rækkefølge, som passer jer. Find filen på "Lidt af hvert" eller "Skriveark". (Kopier gerne filen som et A4 hæfte, så passer det med at hvert opslag i 'bogen' vil være et bogstav. Der er forside i filen som kan anvendes.)


En bruger af bloggen skrev til mig tidligere i dag om der kan søges på min blog. Jeg har forsøgt mig med at indsætte en søgningsfunktion ude til højre - måske den kan hjælpe på den ene eller den anden måde.

søndag den 9. juni 2019

Skoleåret der gik - foldebog

Der er kun 3 uger tilbage af dette skoleår, inden eleverne sendes på en velfortjent sommerferie - det pædagogiske personale har som regel lige nogle ekstra dage alene derefter inden også de kan holde velfortjent fri. 
Personligt synes jeg dette skoleår er gået ualmindeligt stærkt. Jeg ved ikke, om det er kombinationen af at have arbejde dels i skolen og dels på CFU der gør, at jeg synes tiden flyver. Men året er i hvert fald gået hurtigt. Det kan også mærkes nu, så jeg trænger til fri - og det er jeg sikker på at I alle gør.

Jeg har gennem de sidste par år lavet forskellige filer, som kan bruges op mod sommerferien. Det første jeg lavede var tilbage i 2016, hvor jeg lavede et ark med "Mit bedste minde" om skoleåret der var gået samt en 'summer bucket list' (som fungerede som en foldebog). Begge kan findes på Lidt af hvert under 30/5-16 og 10/6-16. I 2018 lavede jeg "Farvel til x klasse" og "Skoleåret der gik", som kan findes under 25/6-18 på førnævnte link. 
       

I aftes slog det mig så, om jeg mon kunne bruge ovenstående som afsæt for en foldebog - blot for at lave lidt nyt til bloggen. Så jeg har forsøgt mig med en foldebog, som egentlig er de to ovenstående filer i en. Foldebogen kan bruges på alle klassetrin i indskolingen (og sikkert også på mellemtrinnet). Stor tak til Charlotte Kathrine Zacho som var så sød at printe den ud og folde den for at sikre, at det kunne lade sig gøre. Filen er i sort/hvid, men har også lavet en version i farver, hvis man gerne vil det. Vær derfor opmærksom på, at du skal printe enten side 2 og 3 (sort/hvid) eller 4 og 5 (farver), og at det skal printes som tosidet. Disse instruktioner findes også på den første side i filen. Filen finder du på samme link som de andre, dvs. Lidt af hvert under 9/-6-19 (dvs. pt nederst lige før kommentarerne).fredag den 31. maj 2019

Struktur, genkendelighed og ambitionsniveau

Der er kun 4 uger tilbage af dette skoleår, og mange er helt sikkert gået i gang med at planlægge næste skoleår. Jeg har tidligere delt inspiration til årsplan, men ellers kan jeg også kun anbefale at besøge jeres lokale CFU - om ikke andet så for at kigge alle de mange materialer der er på hylderne, for der er virkelig mange, og ofte glemmer man alle de andre mange muligheder, fordi man holder fast i 'plejer'. Og 'plejer' kan helt sikkert være godt, men ny inspiration kan altid sætte andre tanker i gang! Og står du lige og mangler alfabetplakater, navneskilte eller andet til det kommende skoleår, som du gerne vil have gjort klar inden sommerferien, ja så kig f.eks. forbi dette indlæg. Der har sikkert også været mange andre indlæg, kig tilbage til juni/juli/august måned både sidste og forrige år, måske finder du lige det du står og mangler.
Og nu til mit egentlig ærinde med dette indlæg, nedenstående tekst. Be warned - det er til den lange side.

Jeg har en kollega som kommende skoleår skal starte 1. klasse efter at have været på mellemtrinnet de sidste mange år. Jeg tror hun er en smule skræmt, men jeg har sagt til hende, at det skal hun slet ikke være - vi skal nok hjælpe hende! 😉 Så derfor har jeg brugt det sidste lange stykke tid til at tænke over, hvad er de vigtigste råd, når man starter 1. klasse? (Og har I nogle input, så skriv dem endelig på facebook eller som kommentar til opslaget her.) Jeg tror jeg er kommet frem til, at mine vigtigste råd er følgende: struktur og genkendelighed - og sænk ambitionsniveauet; det sidste skal jeg nok vende tilbage til lige om lidt, der er sikker nogen som studser lidt over det.

Struktur og genkendelighed:
Vi kender sikkert alle sammen, at vi i klasserne har børn med en diagnose, hvor vi fra f.eks. PPR får at vide, at det er vigtigt med piktogrammer, forudsigelighed osv. Hvad vi ikke altid tænker over er, at det har langt de fleste børn i indskolingen - de kan godt lide, at de ved hvad der skal ske. Og ja, så er der nogle som har brug for lidt ekstra støtte i den henseende, men hvis man først har en struktur og genkendelighed der fungerer, så er det langt lettere at gøre det ekstra for de elever, som har brug for det. 
Struktur/genkendelighed kan gøres på mange måder - jeg er sikker på, at I alle har forskellige erfaringer med det. For mig handler det om, at sørge for at ugen eller dagene starter forholdsvis ens - at vi kommer ind i en rutine, så jeg blot kan sige "forfatterhæfte" og så ved alle elever, hvad der skal foregå. At eleverne ved, hvordan vi starter dagen med at lave dagens program - bare det i sig selv giver en ro for mange elever. 
For nogle kan det virke som om, at timerne nemt kan virke trivielle - at det må være kedeligt, at man gør det samme hver dag. Men sådan er det ikke for eleverne, for dem giver det en ro at vide, hvad der skal ske og de får dermed mere overskud til de tidspunkter, hvor det hele skrider - for det vil skride på et eller andet tidspunkt. Eller de tidspunkter, hvor vi introducerer noget nyt, for det skal vi selvfølgelig også.
Sidste år lavede jeg et indlæg om, hvordan jeg kørte 1. klasse uden læsebog. Jeg har lige genlæst indlægget og det slog mig, at det på mange måder vidnede om den struktur og genkendelighed, som jeg altid kommer frem til, når jeg tænker på det at starte 1. klasse op. I indlægget beskriver jeg bl.a., hvordan 2 lektioner kan se ud, når jeg er i en klasse, og hvordan disse bliver gentaget 3-4 gange i løbet af ugen. Kig endelig forbi og læs det og skriv gerne og spørg, hvis I har spørgsmål.
Struktur kan også være noget så simpelt som at gøre eleverne opmærksomme på, hvordan en given aktivitet udføres. Hvordan læser man f.eks. med en makker? Det lavede jeg en planche om til min daværende 1. klasse, som vi brugte tid på lige at gennemgå hver gang, de skulle have makkerlæsning - find den under 27/8-17 her. Det kan også være at bruge de 9 h'er, når der skal ske noget anderledes - det kan være med til at skabe overblik, og du får som lærer også lige tænkt over, hvad der egentlig skal ske. Jeg har lavet et par filer, som kan findes på samme link som ovenstående, find filerne under 26/6-17. Jeg har brugt det det nogle gange, hvor jeg også sendte den seddel hjem, som jeg gennemgik med eleverne, og både børn og forældre var glade for det.
Ift. dagens program lavede jeg sidste år et par filer ift. kalender og dagens vejr som evt kan bruges - kig forbi "Lidt af hvert" og scroll ned til 10/7-18 og 30/18 og se dem, måske du kan bruge dem i din klasse.

Sænk ambitionsniveauet:
Jeg kan forestille mig, at nogle af jer stejlede da I læste det længere oppe, og jeg risikerer uden tvivl, at der er nogle som på ingen måde er enig med mig. Men det må jeg så tage med, for jeg mener hvad jeg siger. Sænk ambitionsniveauet når du starter en 1. klasse op! Det tog mig nogle år at lære, jeg tænkte hvert eneste gang jeg startede på et nyt skoleår, at nu skulle vi gang med at lære og udvikle os, og der skulle bare sættes fokus det faglige, så børnene kunne blive så dygtige, som de nu kan. Men især i 1. klasse bliver vi nødt til at vente med den indstilling, for der er et langt vigtigere mål. Og hvad er det så, tænker du nok? TRIVSEL! Vi bliver nødt til at sikre os, at eleverne trives og har det godt - og måske især har det godt efter omstillingen fra børnehaveklasse til 1. klasse, hvor de møder en masse nye voksne, tiden til leg er blevet kraftigt reducere og der sker en masse skift i løbet af dagen. Hvis eleverne ikke trives og har det godt i klassen og med kammeraterne bliver det 1. svært for dem at modtage læring og 2. svært for læreren at undervise. Tænk over det. Hvis du er på kursus og har haft en møgdag på arbejdet inden du tog af sted, lige har været oppe at skændes med den bedre halvdel eller andet, hvordan påvirker det så dig, når du sidder og skal modtage læring? Forestil dig så, at du er 7 år gammel, er overvældet pga. alle de nye indtryk ved at starte i 1. klasse, bliver overvældet af alle de mange skift og nye voksne, og måske skændes med dem du plejede at lege med før sommerferien. Hvordan tror du den elev har det med at modtage læring, skulle sidde stille og hele tiden holde fokus på at lære nyt? Det er svært at lære noget, hvis man har det sådan. 
Men lyt så lige til, hvad jeg ikke siger - jeg siger ikke, at vi ikke skal arbejde fagligt og sætte gang i læring! Det er der nogen som godt kan tænke, når jeg siger vi skal sænke ambitionsniveauet. Det jeg siger er, at vi bliver nødt til at have fokus på elevernes trivsel og hjælpe dem med opstarten i 1. klasse. Gøre tingene overskuelige og sætte timerne i system, så de bliver hjulpet på den front og ikke skal bekymre sig om det (derfor struktur og genkendelighed), hjælpe dem med legeaftaler til frikvartererne, så alle ved hvad de kan lave, brug tid på fælleslege (som de så kan bruge i pauserne også), hav fokus på god klassekultur - hvordan sidder vi på stolen, hvad gør man, når man har brug for hjælp, osv.. Giv dig god tid, når der laves aktiviteter i klassen, om det så er at læse, skrive eller lave en bevægelsesaktivitet. Elever i starten af 1. klasse kræver langt længere tid til en opgave end man lige regner med, og det bliver aldrig godt, hvis man skal skynde sig - giv tid, så også den langsomme elev kommer i mål, og hav i stedet en ekstra aktivitet eller en gulerod, til dem som hurtigt bliver færdig. Det må aldrig være et nederlag at være en af de sidste, og det kan nemt føles sådan, hvis de oplever, at de aldrig bliver færdige med noget, fordi vi er videre til noget andet. Brug lidt længere tid på aktiviteterne i starten, det er godt give ud. Hen af vejen hæver man automatisk ambitionsniveauet - det kommer stort set af sig selv, fordi man kan mærke at eleverne trives og de hungrer efter at lære noget. Og mærker man pludselig at tingene begynder at glide, ja så træd et skridt tilbage og se på hvad der sker - blev ambitionerne for store? Trives alle, er der nogen der ikke gør - påvirker det klassefællesskabet og dermed undervisningen? Måske finder du forklaringen her - måske er den en helt anden. Men det kan aldrig skade at sætte tempoet lidt ned og se, om det har en effekt. Vi skal nok få lært eleverne det, vi gerne vil lære dem.

Når jeg sidder og genlæser det jeg har skrevet indtil nu slår det mig, at det på mange måder er nogle af grundene til at jeg ikke bruger læsebog og at jeg er så glad for ugeskema. Og blot for lige at tage den på forkant, jeg ved mange af jer vil sige, at en læsebog er struktur og genkendelighed. Og ja, det er den måske nok - men er den det for alle elever? Hvad med de elever, som synes, at læsebogen er alt for svær/nem? Og hvis man synes at det er for svært/nemt, hvad betyder det så for ens trivsel, og dermed fokus på undervisningen? 
Hvad så med ugeskemaet tænker du måske? Det giver mening for her kan man netop udfordre ens elever fagligt eller sænke ambitionsniveauet i en periode, hvis de har brug for det. Men det er vist et helt andet indlæg. :D 
Når det kommer til stykket er det nok ligesom med hønen og ægget; hvad kom først? Mine erfaringer med ikke-læsebog og ugeskema har betydet, at jeg har erfaret hvor vigtig struktur, genkendelighed og ambitionsniveau er, eller er det mon omvendt? 

tirsdag den 21. maj 2019

Inspiration til engelsk

Tidligere i dag havde en samtale med nogle dansklærere i indskolingen, som alle også havde engelsk, og så faldt snakken jo på engelsk og hvordan vi hver især arbejdede med det i de yngste klasser. 
Jeg har tidligere delt et link til en playliste på youtube, hvor jeg har gemt forskellige sange, som jeg ofte bruger i løbet af 1.-3. klasse - der er lidt af hvert på listen (og nogle sange uden tvivl bedre end andre). I snakken i dag blev nævnt et par stykker, som jeg ikke kendte i forvejen, så jeg tænkte det måske ville være en ide med et lille indlæg omkring inspiration til youtube i engelskundervisningen. :-)

Den føromtalte playliste er linket til i teksten ovenfor. Her er der f.eks. sange fra Super Simple Songs, som har rigtig mange videoer, som mange lærere kender og bruger. De har virkelig mange videoer, også rigtig mange til yngre end vores elever i indskolingen, så kig jer lidt for, når I vælger ud. 
Et andet bud fra listen er Pancake Manor. Jeg har brugt enkelte af deres videoer og en af de helt store fordele ved dem er, at man som voksen kan holde til at lytte til sangene ;-) En anden kanal hvor man kan holde til at høre sange fra (i hvert fald en stor del af dem) er StoryBots - prøv f.eks. at høre denne sang om ugens dage. ELF Kids Videos laver også en del gode videoer, hvor der også kan sættes fokus på vocabulary og ikke blot sange. De har lavet lidt nyere sange på det seneste, som også lyder ret godt. Have Fun Teaching er en lille smule anderledes, og har især mange sange ift. de enkelte bogstaver og sight words. Men der er også andre sange indimellem, lyt f.eks. til denne omkring kroppen, hvor der også er koblet lidt bevægelse på (og man kan jo altid koble mere bevægelse på). The Kiboomers er et andet bud - her læres der f.eks. forskellige dyr, mens eleverne skal lave bevægelse til. Og i dag blev jeg så præsenteret for The Singing Walrus, som jeg ikke kendte, men som jeg helt sikkert skal i gang med at bruge. Gode små videoer, med masser af plads til gentagelse - og lavet så vi voksne kan holde til at høre dem en hel uge (når man som jeg har en helt årgang til engelsk :D). Faldt lige over denne Goodbye sang, som kunne være oplagt at lære eleverne og synge med dem. Der er også et website koblet til, som man kan kigge forbi - det har jeg ikke nærstuderet. Læreren nævnte også Steve and Maggie, som jeg heller ikke kendte, men som jeg også vil få kigget lidt nærmere på ved lejlighed.

Dette er jo blot et meget lille udsnit af alle de fantastiske kanaler der findes på youtube - det vil slet ikke kunne lade sig gøre at lave en liste, som havde alle med. Så gå på jagt - start evt. med playlisten og kig på de forskellige kanaler og se, om de byder på noget, som du kan bruge i din engelskundervisning. Og så lige en enkelt kanal mere her på falderebet - når I kommer til oktober og starter på halloween emne, så kig lige forbi Haunted House. De har nogle super gode sange, som er til at holde ud at høre på - og som jeg hver eneste år tager mig selv i at gå og synge i løbet af ugen, fordi jeg hører dem så mange gange. :D (De er også på playlisten, hvis det er.)
God fornøjelse!